Kontakt: budolodz@infocentrum.com lub 42 656 32 25

Informacja o dofinansowaniu

Zadanie pn. „Remont zaplecza sportowego Klubu Sportowego „BUDOWLANI” przy ul. Brukowej w Łodzi”

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Kwota Dofinansowania:  1 701 900,00 zł

Całkowity koszt zadania: 4 186 696,00 zł

Terminy realizacji zadania: od 09.09.2022 r. do 30.06.2023 r.