Kontakt: budolodz@infocentrum.com lub 42 656 32 25

Ogłoszenie o Zamówieniu nr 01/2022  z dnia 29.06.2022 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Remont zaplecza sportowego Klubu Sportowego „BUDOWLANI” przy ul. Brukowej w Łodzi” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, Klub Sportowy „BUDOWLANI” – Łódź ogłasza zamówienie nr 1/2022 z dnia 29.06.2022 r. pn. Realizacja prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Remont zaplecza sportowego Klubu Sportowego „BUDOWLANI” przy ul. Brukowej w Łodzi”. 

Pełną treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono poniżej w dokumencie „00 Budowlani – Pełna treść ogłoszenia”.

AKTUALIZACJA Z DNIA 22.07.2022

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że 22.07.2022 r.:

– uległ wydłużeniu termin składania ofert z „22.07.2022 r. godz. 16:00” na „28.07.2022 r. godz. 16:00”.

AKTUALIZACJA Z DNIA 14.07.2022

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że 14.07.2022 r.:

– uległ wydłużeniu termin składania ofert z „15.07.2022 r. godz. 16:00” na „22.07.2022 r. godz. 16:00”.